ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಮೂಲ ಕಾಗದ(ವುಕ್ಸಿಂಗ್/APP/Yibin/Stora Enso)

ಪಿಇ ಲೇಪಿತ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್

ಫ್ಲೆಕ್ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್

ಡೈಕಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ